Head lapsevanemad!

Anname teile teada, et 23.detsembril ja 31.detsembril töötab lasteaed

lühendatud ajaga 7.30-15.00.

Palume vanematel lapsele järgi tulla hiljemalt 14.50-ks, et laps jõuaks riietuda koju minekuks.


JÕULUPEOD RISTIKU LASTEAIAS 2020

NB!! Kõik peod toimuvad ilma vanemateta.

ESMASPÄEV 14.12

PÄÄSUPOJAD kell 10.00 (lasteaia saalis)

TEISIPÄEV 15.12

VÕILILLED kell 10.00 (lasteaia saalis)

RUKKILILLED kell 15.00 (Keskaja elamuskeskuses)

KOLMAPÄEV 16.12

LEPATRIINUD kell 10.00 (lasteaia õuealal)

ÕUNAKESES kell 10.30 (lasteaia õuealal)

KIILIKESED kell 11.00 (lasteaia õuealal)

TIBUD kell 15.00 (Keskaja elamuskeskuses)

NELJAPÄEV 17.12

MESIMUMMID kell 9.15 (lasteaia saalis)

PÄIKESEKIIRED kell 10.00 (lasteaia õuealal)

LIBLIKAD kell 10.30 (lasteaia õuealal)

MAASIKAD kell 11.00 (lasteaia õuealal)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Head lapsevanemad!

Alates esmaspäevast (14.09) on lasteaia rühmade sissepääsud taas avatud.

Lapsevanemal palume majja sisenedes kanda maski.

-Hoiame enda ja teiste tervist-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Head lapsevanemad!

Teatame teile, et Ristiku lasteaias toimub EVAKUATSIOONIÕPPUS

                                                                                 8.septembril, teisipäeval

(Tuleohutuse seadus § 6 lg 4)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kõik vanemad, kelle lapsed on tulnud esmakordselt Ristiku lasteaeda,  peaksid end kohe tegema e-lasteaia  Ellisi keskkonnas kasutajaks. Palume vanematel Eliisi keskkonnas täita ära ka oma kontaktandmed.  https://eliis.ee/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Head lapsevanemad!

Kui ühest perest käib lasteaias 2 või enam last, siis rakendub osalustasu soodustus teisele lapsele 50% ja kolmandale lapsele 100%.

Palume nendel vanematel koheselt saata OSALUSTASU SOODUSTUSE TAOTLUS direktori meilile (monika.talistu@kuressaare.ee)

Taotluse vorm on leitav lasteaia Eliisi keskkonnast dokumentide alt või valla kodulehelt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Head lapsevanemad!

Palume aiarühma vanematel laps üle anda rühma riietusruumis.

Laps jääb riietuma õpetaja järelevalve alla ja lapsevanem viibib riietusruumis võimalikult vähe aega.

Kodused mänguasjad pole hetkel lasteaeda lubatud.

Hoiame üksteise tervist

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Head vanemad!

Anname teile teada, et nüüd on kõikides rühmades olemas ka oma telefon:

Pääsupojad: 53730636

Mesimummid: 53301759

Võililled: 53339581

Kiilikesed: 53464574

Lepatriinud: 53680222

Õunakesed: 53629290

Tibud: 53334757

Maasikad: 53446504

Päikesekiired: 53316296

Liblikad: 51945696

Rukkililled: 51965733

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Head vanemad!

Anname teada, et Kuressaare Ristiku lasteaed on 22. juuni kuni 9. august 2020. a (k.a.) SULETUD.

Antud perioodil on avatud suverühmad Kuressaare Ida-Niidu lasteaias.

Suverühma koha saamiseks tuleb lapsevanemal esitada taotlus Saaremaa valla haridusregistris perioodil 1. mai kuni 10. juuni 2020. a

Taotluse esitamisega võtab lapsevanem endale kohustuse tasuda osalustasu lasteaiakoha eest taotlusel märgitud perioodil. Juhul kui vanem ei kasuta lasteaiakohta suvekuudel (juuni, juuli ja/või august) ja on sellest meili teel teavitanud lasteaia direktorit, siis suvekuude eest kohatasu ei arvestata.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kuressaare Ristiku Lasteaed kuulutab välja konkursi õpetaja ametikohale.

Kandidaadilt ootame head meeskonnatöö oskust ning omalt poolt pakume põnevaid väljakutseid pakkuvat tööd.

CV ja kvalifikatsiooninõuetele vastavad dokumendid palume saata meilile monika.talistu@kuressaare.ee või postiaadressil Ristiku 2b, Kuressaare 93811 hiljemalt 29.05.2020.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Head vanemad!

Anname teada, et alates 18. maist avatakse kõik lasteaiarühmad ning rakendub tavaolukord.

Lasteaia kohatasu:

• Eriolukorra kehtivuse ajal (16. märts -17. mai) kohatasu maksmise kohustust ei rakendata.

• Kohatasu maksmise kohustus taastub alates 18. maist, mil kõik lasteaiarühmad on avatud. Mai teise poole kohatasu loetakse tasutuks märtsis väljastatud arve tasumisega (märtsi kohatasust jäi 50% ettemaksuks).

• Maikuu kohatasu ei rakendata peredele, kes on teinud lasteaia direktorile hiljemalt 8. maiks kell 9.00 avalduse, et tema laps ei kasuta lasteaiakohta terve mai kuu ulatuses. Kui pere on 8. maiks teada andnud, et nad ei kasuta lasteaiakohta mai kuus jääb märtsikuu arve ettemaksu osa tulevaste perioodide katteks.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lasteaedade rühmade avamine

Tänu vanemate hoidvale suhtumisele on lasteaiakohtade nõudlus eriolukorra tingimustes olnud minimaalne ja see on kindlasti kaasa aidanud, et nüüd järk-järgult hakata eriolukorrast väljuma.
Alates 5. maist avame igas Saaremaa valla lasteaias väiksearvulisi rühmi, kus esialgu on kuni 6 last rühmas.

Kehtivate piirangute lõppemiseni kutsume lapsevanemaid endiselt üles, kellel see vähegi võimalik, jätta lapsed koju.

Avatavatesse rühmadesse võtame vastu lapsed, kelle peredel on möödapääsmatu vajadus tööle asumiseks ja kellel ei ole tagalat lapse hoidmiseks. Rühma koha saamiseks tuleb vanemal esitada vabas vormis taotlus lasteaia direktorile (monika.talistu@kuressaare.ee). Taotlused järgmiseks päevaks peavad direktorile olema esitatud tööpäeval hiljemalt 10.00. Direktoril on õigus täpsustada lapsevanema vajadust lasteaiateenuse järgi. Lasteaiakoht järgmiseks tööpäevaks on võimaldatud kui vanem saab hiljemalt kell 16 sellekohase kinnituse lasteaia direktorilt.

Vältimaks nakkuse edasikandumist, peavad lasteaiad oma töö korraldamisel arvestama piirangutega, mis on välja toodud Haridus- ja teadusministeeriumi antud juhises lasteaia- ja lastehoiuteenuse tagamiseks. Direktoril tuleb rühmade moodustamisel arvestada, et ühe pere lapsed, kes on vanuses 3-7 aastased, on ühes rühmas. Kehtima jääb reegel, et nii laps kui tema pere peavad olema terved ja juhul kui laps haigestub lasteaias on vanema kohustus laps koheselt koju viia.

Igapäevane lapse vastuvõtt ja üleandmine vanemale korraldatakse lasteaia õuealalt või halva ilma korral rühma ukselt. Üldjuhul ei ole vanemal enne eriolukorra perioodi lõppemist võimalust lasteaia ruumidesse siseneda. Lasteaed võib teha erandeid sõimerühma puhul, kuid sel juhul tuleb ruumi sisenemisel järgida maski kandmise reeglit.

Palume vanematel, kelle lapsed (näiteks koolieelikud) enam ei kasuta või terve kuu ulatuses ei kasuta lasteaiakohta, sellest teada anda lasteaia direktorile, et arvestada osalustasust vabastamisega.

Täiendavat infot lasteaia töökorralduse kohta saab lasteaia direktorilt (monika.talistu@kuressaare.ee, 53328071)

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LAPSE/PERE TOE VAJADUSE KAARDISTAMINE

Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus, mis pakub lastega peredele haridus- ja sotsiaaltugiteenuseid Saaremaa vallas, sooviks praeguses kriisiolukorras kaardistada antud küsimustiku abil perede hetkeolukorda laste igakülgsest heaolust (hariduslik, sotsiaalne, psühholoogiline jne) lähtuvalt.

Meie eesmärgiks on leida üles ja pakkuda tuge neile lastele ja peredele, kes seda hetkel kõige enam vajavad ning siduda nad vajalike teenuste ja toega keskuse töötajate poolt.

Juhul, kui tunnete, et vajate lapsevanemana täiendavat abi pere toimetulekul või lapse juhendamisel ja olete valmis erinevate spetsialistide ning teenuste kaudu seda toetust saama, siis olge head ja täitke alljärgnevad küsimused ning vajalikud andmed hiljemalt 3. aprilliks 2020. *

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesj3BIp4Fgy3bBPQx-DK2h_vdtYCasWRZCl2Nop_866P52zg/viewform?fbclid=IwAR1PI_7btxU7RReqyNVFUT3UM9UMm5T-_lQKnNmdRwFpI_PMnodd6lARavQ

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Missioon

TERVE, LOOV JA TEGUS LAPS KOOLI

Visioon

OLEME OMANÄOLINE, LAPSE ARENGUT JA KODU TOETAV, TURVALINE NING HINNATUD LASTEAED

Väärtused

 • TOLERANTSUS

Arvestame teistega, peame lugu endast, oleme vastutulelikud, hoolivad ja abivalmid.

 • KOOSTÖÖVALMIDUS

Tegutseme meeskonnana, oleme paindlikud ja avatud ning töötame ühiste eesmärkide nimel.

 • AUSUS

Lasteaias valitseb aus ja avatud õhkkond.

 • KOHUSETUNDLIKKUS

Oleme tِِööle pühendunud ja vastutame ise oma pädevuse eest.

 • HARITUS​

Oleme teadmishimulised, peame lugu enesetäiendamisest ja silmaringi laiendamisest

Lasteaia õppekava: Lasteaia õppekava 2017

Kuressaare Ristiku Lasteaed avati 12-rühmalisena 1983. aastal. Laste arvu vähenemise tõttu 2000. aastast alates töötas lasteaed isegi 7-rühmalisena. 1996 -2009 asus lasteaia hoones Kuressaare Noorte Huvikeskus. Alates 2008. aastast on lasteaial oma kodulehekülg.

2009. aastal alustati lasteaia hoone ja territooriumi täieliku renoveerimisega kogumaksumuses 30 miljonit krooni, sh toetus EAS-lt 25,6 miljonit krooni. Rekonstrueerimise lõpptähtaeg oli 1.10.2010.

2010/2011. õppeaastal taasalustas lasteaed tööd 11-rühmalisena rekonstrueeritud lasteaias. Lasteaed hakkas kandma uut nime seisuga 01.09.2010: Kuressaare Ristiku Lasteaed. Muutus ka lasteaia aadress.

Rekonstrueeritud lasteaias on avar spordisaal ja muusikasaal, mis pakuvad senisest paremaid võimalusi laste tervise edendamise tööks. Teine oluline muutus on kaks uut söögisaali, mis tähendab seda, et lapsed einestavad rühmaruumide asemel söögisaalis ning saavad rühma naastes jätkata lauale pooleli jäänud loovtegevust või mängu. õuealale paigutati uued, kaasaegsed mängu- ja ronimisatraktsioonid.

Lasteaed paikneb ainukesena Kuressaare linna suures elamispiirkonnas (nn Smuuli elamurajoon), millest tulenevalt on asutuse tegutsemine linna üldisest arengust lähtuvalt oluline. Tähtsust tõstab ka Saaremaa Ühisgümnaasiumi lähedus, mis annab suurepärase võimaluse koostööks kooliga.

Lasteaia traditsioonid lähtuvad aastaaegadest, rahvakalendri ja muudest tähtpäevadest:

 • tarkusepäev;
 • sügisandide näitus;
 • lavastused;
 • lasteaia sünnipäev – 3. detsember;
 • Eesti Vabariigi aastapäev;
 • spordipäevad, vastlapäev, jürijooks;
 • kaisukaru päev;
 • sõbrapäeva tähistamine;
 • leivanädal;
 • perepeod (jõulupeod, perepäevad);
 • sügise sünnipäev Mändjalas;
 • lõpetajate ekskursioon Suure Tõllu radadel;
 • kooliminevate laste lõpupidu 


Folkloor
Õppe- ja kasvatustegevusse oleme kaasanud kohaliku kultuuriloo: 
– Suure Tõllu legendid ning väljasõidud nendesse paikadesse 
– Rahvaluule suur- ja väikevormid (muinasjutud, liisusalmid, muistendid jne)
Seega oleme oluliseks pidanud Eesti rahva kultuuripärandit ning sidunud seda lasteaia õppekavaga.


“RISTIKU, MU LASTEAED” 
Sõnad ja viis Erna Niit (2012)

Tipa – tapa väiksed jalad lasteaeda ruttavad,
seal kõik mängusõbrad juba naeratades ootamas.
Refrään: Ristiku, mu lasteaed, oled mulle armas,
Ristiku, mu lasteaed, sõbraks mulle sa.


Lasteaia õpetajad lastega koos mängivad,
kooliks ette valmistavad, unejuttu räägivad.
Refrään: Ristiku, mu lasteaed, oled mulle armas,
Ristiku, mu lasteaed, sõbraks mulle sa.


Lasteaed on minu koduks, kui on emme – issi tِöö,
ja kui õhtu kätte jõuab, kepslen jälle koduteel.
Refrään: Ristiku, mu lasteaed, oled mulle armas,
Ristiku, mu lasteaed, sõbraks mulle sa.


Tipa – tapa väiksed jalad astuvad kord kooliteed,
lasteaed jääb seljataha, kaua püsib meeles veel.
Refrään: Ristiku, mu lasteaed, oled mulle armas,
Ristiku, mu lasteaed, sõbraks mulle sa.

 

 Pildil : Erna Niit.

2016/2017 õppeaasta

Saarte Hääl kajastas meie lasteaia perepidu:
www.saartehaal.ee/2017/05/24/galerii-ristiku-lasteaed-pidas-perepidu/
Iga laps ütleb: “Minu ema on parim!” (Piret Kaasik)
http://www.saartehaal.ee/2017/05/10/iga-laps-utleb-minu-ema-on-parim/

Ristiku lasteaias avati pidulikult koos laulu ja Pipiga uhiuus õues õppimise majake. 
www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=72794

—————————————————————————————–

2015/2016 õppeaasta
 
18. mail toimus Ristiku lasteaia perepidu. Peole olid kaasatud Politsei- ja piirivalve- ning maanteeamet. Artikli leiab lingilt: 
http://www.saarlane.ee/uudised/arhiiv/2016/05/18/53059/

—————————————————————————————–
15. aprillil käisid Liblikate rühmal külas abipolitseinik, politseinik ja politseikoerad. Artikli sellest sündmusest leiab lingilt: 
http://www.saartehaal.ee/2016/04/20/lugeja-kiri-tore-hommik-politseiga/

—————————————————————————————–
Meie lasteaia koolieelikute rühmad käisid jõulupidu pidamas Angla jõulumaal. Meie Maast leiab ka artikli:
https://www.meiemaa.ee/index.phpcontent=artiklid&sub=1&artid=67976

—————————————————————————————–
Sellest õppeaastast töötavad meie lasteaias kaks uut õpetajat. Saarte Hääl tegi uutest noortest õpetajatest artikli, mille leiab lingilt: 
http://www.saartehaal.ee/2015/09/28/noored-opetajad-koik-paevad-on-nii-omanaolised/

Kuressaare Ristiku Lasteaed on Kuressaare Linnavalitsuse alluvuses olev üheteistkümnerühmaline munitsipaallasteaed.
Tulenevalt lasteaia rekonstrueerimisest on lasteaial 2010. aasta oktoobrist võimalus tööd teha uues ning kaasaegses keskkonnas. Kuressaare Ristiku Lasteaiale disainiti uus logo: neljalehine ristikhein hoitud kätel. Logo meenutab 4 üksteise poole suunatud erivärvides südant, mis sümboliseerib omakorda ühist peret ning armastust ja ühte hoidmist.

Kõik lasteaia 11 rühma on saanud uue sisekujunduse, mis lähtub konkreetsest rühma nimest. Lasteaia rühma nimede valikul lähtuti koduõue kontseptsioonist. See tähendab, et lasteaed toimib põhimõttel, kus laps tunneb end sama turvaliselt nagu kodus. Koduõu on oma, armas ja kindel ning seal on: Pääsupojad, Mesimummid, Õunakesed, Tibud, Lepatriinud, Kiilikesed, Võililled, Rukkililled, Liblikad, Päikesekiired, Maasikad. Nii on lähtutud ka rühmade valikul konkreetsest rühmale disainitud logost ja värvilahendusest. Lasteaias on 3 sõimerüma (1-3 a), kus igas käib 16 last. 8 aiarühma (3-7 a), kus igas käib kuni 24 last.

Lasteaia omanäolisust rõhutavad elurõõmastes värvides interjöör, põnevalt disainitud triibupõrandad ja 2 söögisaali. Lasteaia õuealale on paigaldatud uued värvikirevad atraktsioonid. Lasteaia õpi- ja kasvukeskkonna kvaliteeti toetavad helikindlad uksed, heli neelavad laeplaadid, puidust aknaraamid. Lasteaial on oma parkla ning kaasaegse valguslahendusega õueala.

Töötajad on loovad ja loomingulised, neil on valmisolek arenguks, muutusteks ning pidevaks enesetäiendamiseks.

2019/2020 õppeaastal toimuvad meie lasteaias järgmised huviringid:

SEPPS OÜ Spordiring
Treener Madis Sepp annab üldarendavaid treeninguid :                                                                                                                                             Teisipäeval kell 16.00-16.30 (Õunakesed, Lepatriinud, Rukkililled)

Teisipäev kell 16.30 – 17.00 ( Liblikad, Päikesekiired, Tibud)
Kolmapäeval kell 16.00 – 16.30 (Maasikad, Kiilikesed)
Tunni kestvus 30 minutit

SEPPS OÜ
Telefon: +372 56287449
E-mail: madis@sepps.eu

Merlyn Leiman
E-mail: merlyn@sepps.eu

_________________________________

Minu Tantsukool
Neljapäeval 16.00-16.30 (Kiilikesed, Maasikad, Lepatriinud, Õunakesed)

                       16.40-17.10 (Tibud, Rukkililled, Päikesekiired, Liblikad)
Treener: Margared
Kontaktandmed: margared@minutantsukool.ee
_______________________________

Jalkatrenn (FC Kuressaare)
Esmaspäeviti kell 16:00-16:30
Kontakt: rolandkutt@gmail.com

Missioon

TERVE, LOOV JA TEGUS LAPS KOOLI

Visioon

OLEME OMANÄOLINE, LAPSE ARENGUT JA KODU TOETAV, TURVALINE NING HINNATUD LASTEAED

Väärtused

 • TOLERANTSUS

Arvestame teistega, peame lugu endast, oleme vastutulelikud, hoolivad ja abivalmid.

 • KOOSTÖÖVALMIDUS

Tegutseme meeskonnana, oleme paindlikud ja avatud ning töötame ühiste eesmärkide nimel.

 • AUSUS

Lasteaias valitseb aus ja avatud õhkkond.

 • KOHUSETUNDLIKKUS

Oleme tِِööle pühendunud ja vastutame ise oma pädevuse eest.

 • HARITUS​

Oleme teadmishimulised, peame lugu enesetäiendamisest ja silmaringi laiendamisest

Lasteaia õppekava: Lasteaia õppekava 2017

Kuressaare Ristiku Lasteaed avati 12-rühmalisena 1983. aastal. Laste arvu vähenemise tõttu 2000. aastast alates töötas lasteaed isegi 7-rühmalisena. 1996 -2009 asus lasteaia hoones Kuressaare Noorte Huvikeskus. Alates 2008. aastast on lasteaial oma kodulehekülg.

2009. aastal alustati lasteaia hoone ja territooriumi täieliku renoveerimisega kogumaksumuses 30 miljonit krooni, sh toetus EAS-lt 25,6 miljonit krooni. Rekonstrueerimise lõpptähtaeg oli 1.10.2010.

2010/2011. õppeaastal taasalustas lasteaed tööd 11-rühmalisena rekonstrueeritud lasteaias. Lasteaed hakkas kandma uut nime seisuga 01.09.2010: Kuressaare Ristiku Lasteaed. Muutus ka lasteaia aadress.

Rekonstrueeritud lasteaias on avar spordisaal ja muusikasaal, mis pakuvad senisest paremaid võimalusi laste tervise edendamise tööks. Teine oluline muutus on kaks uut söögisaali, mis tähendab seda, et lapsed einestavad rühmaruumide asemel söögisaalis ning saavad rühma naastes jätkata lauale pooleli jäänud loovtegevust või mängu. õuealale paigutati uued, kaasaegsed mängu- ja ronimisatraktsioonid.

Lasteaed paikneb ainukesena Kuressaare linna suures elamispiirkonnas (nn Smuuli elamurajoon), millest tulenevalt on asutuse tegutsemine linna üldisest arengust lähtuvalt oluline. Tähtsust tõstab ka Saaremaa Ühisgümnaasiumi lähedus, mis annab suurepärase võimaluse koostööks kooliga.

Lasteaia traditsioonid lähtuvad aastaaegadest, rahvakalendri ja muudest tähtpäevadest:

 • tarkusepäev;
 • sügisandide näitus;
 • lavastused;
 • lasteaia sünnipäev – 3. detsember;
 • Eesti Vabariigi aastapäev;
 • spordipäevad, vastlapäev, jürijooks;
 • kaisukaru päev;
 • sõbrapäeva tähistamine;
 • leivanädal;
 • perepeod (jõulupeod, perepäevad);
 • sügise sünnipäev Mändjalas;
 • lõpetajate ekskursioon Suure Tõllu radadel;
 • kooliminevate laste lõpupidu 


Folkloor
Õppe- ja kasvatustegevusse oleme kaasanud kohaliku kultuuriloo: 
– Suure Tõllu legendid ning väljasõidud nendesse paikadesse 
– Rahvaluule suur- ja väikevormid (muinasjutud, liisusalmid, muistendid jne)
Seega oleme oluliseks pidanud Eesti rahva kultuuripärandit ning sidunud seda lasteaia õppekavaga.


“RISTIKU, MU LASTEAED” 
Sõnad ja viis Erna Niit (2012)

Tipa – tapa väiksed jalad lasteaeda ruttavad,
seal kõik mängusõbrad juba naeratades ootamas.
Refrään: Ristiku, mu lasteaed, oled mulle armas,
Ristiku, mu lasteaed, sõbraks mulle sa.


Lasteaia õpetajad lastega koos mängivad,
kooliks ette valmistavad, unejuttu räägivad.
Refrään: Ristiku, mu lasteaed, oled mulle armas,
Ristiku, mu lasteaed, sõbraks mulle sa.


Lasteaed on minu koduks, kui on emme – issi tِöö,
ja kui õhtu kätte jõuab, kepslen jälle koduteel.
Refrään: Ristiku, mu lasteaed, oled mulle armas,
Ristiku, mu lasteaed, sõbraks mulle sa.


Tipa – tapa väiksed jalad astuvad kord kooliteed,
lasteaed jääb seljataha, kaua püsib meeles veel.
Refrään: Ristiku, mu lasteaed, oled mulle armas,
Ristiku, mu lasteaed, sõbraks mulle sa.

 

 Pildil : Erna Niit.

2016/2017 õppeaasta

Saarte Hääl kajastas meie lasteaia perepidu:
www.saartehaal.ee/2017/05/24/galerii-ristiku-lasteaed-pidas-perepidu/
Iga laps ütleb: “Minu ema on parim!” (Piret Kaasik)
http://www.saartehaal.ee/2017/05/10/iga-laps-utleb-minu-ema-on-parim/

Ristiku lasteaias avati pidulikult koos laulu ja Pipiga uhiuus õues õppimise majake. 
www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=72794

—————————————————————————————–

2015/2016 õppeaasta
 
18. mail toimus Ristiku lasteaia perepidu. Peole olid kaasatud Politsei- ja piirivalve- ning maanteeamet. Artikli leiab lingilt: 
http://www.saarlane.ee/uudised/arhiiv/2016/05/18/53059/

—————————————————————————————–
15. aprillil käisid Liblikate rühmal külas abipolitseinik, politseinik ja politseikoerad. Artikli sellest sündmusest leiab lingilt: 
http://www.saartehaal.ee/2016/04/20/lugeja-kiri-tore-hommik-politseiga/

—————————————————————————————–
Meie lasteaia koolieelikute rühmad käisid jõulupidu pidamas Angla jõulumaal. Meie Maast leiab ka artikli:
https://www.meiemaa.ee/index.phpcontent=artiklid&sub=1&artid=67976

—————————————————————————————–
Sellest õppeaastast töötavad meie lasteaias kaks uut õpetajat. Saarte Hääl tegi uutest noortest õpetajatest artikli, mille leiab lingilt: 
http://www.saartehaal.ee/2015/09/28/noored-opetajad-koik-paevad-on-nii-omanaolised/

Kuressaare Ristiku Lasteaed on Kuressaare Linnavalitsuse alluvuses olev üheteistkümnerühmaline munitsipaallasteaed.
Tulenevalt lasteaia rekonstrueerimisest on lasteaial 2010. aasta oktoobrist võimalus tööd teha uues ning kaasaegses keskkonnas. Kuressaare Ristiku Lasteaiale disainiti uus logo: neljalehine ristikhein hoitud kätel. Logo meenutab 4 üksteise poole suunatud erivärvides südant, mis sümboliseerib omakorda ühist peret ning armastust ja ühte hoidmist.

Kõik lasteaia 11 rühma on saanud uue sisekujunduse, mis lähtub konkreetsest rühma nimest. Lasteaia rühma nimede valikul lähtuti koduõue kontseptsioonist. See tähendab, et lasteaed toimib põhimõttel, kus laps tunneb end sama turvaliselt nagu kodus. Koduõu on oma, armas ja kindel ning seal on: Pääsupojad, Mesimummid, Õunakesed, Tibud, Lepatriinud, Kiilikesed, Võililled, Rukkililled, Liblikad, Päikesekiired, Maasikad. Nii on lähtutud ka rühmade valikul konkreetsest rühmale disainitud logost ja värvilahendusest. Lasteaias on 3 sõimerüma (1-3 a), kus igas käib 16 last. 8 aiarühma (3-7 a), kus igas käib kuni 24 last.

Lasteaia omanäolisust rõhutavad elurõõmastes värvides interjöör, põnevalt disainitud triibupõrandad ja 2 söögisaali. Lasteaia õuealale on paigaldatud uued värvikirevad atraktsioonid. Lasteaia õpi- ja kasvukeskkonna kvaliteeti toetavad helikindlad uksed, heli neelavad laeplaadid, puidust aknaraamid. Lasteaial on oma parkla ning kaasaegse valguslahendusega õueala.

Töötajad on loovad ja loomingulised, neil on valmisolek arenguks, muutusteks ning pidevaks enesetäiendamiseks.

2019/2020 õppeaastal toimuvad meie lasteaias järgmised huviringid:

SEPPS OÜ Spordiring
Treener Madis Sepp annab üldarendavaid treeninguid :                                                                                                                                             Teisipäeval kell 16.00-16.30 (Õunakesed, Lepatriinud, Rukkililled)

Teisipäev kell 16.30 – 17.00 ( Liblikad, Päikesekiired, Tibud)
Kolmapäeval kell 16.00 – 16.30 (Maasikad, Kiilikesed)
Tunni kestvus 30 minutit

SEPPS OÜ
Telefon: +372 56287449
E-mail: madis@sepps.eu

Merlyn Leiman
E-mail: merlyn@sepps.eu

_________________________________

Minu Tantsukool
Neljapäeval 16.00-16.30 (Kiilikesed, Maasikad, Lepatriinud, Õunakesed)

                       16.40-17.10 (Tibud, Rukkililled, Päikesekiired, Liblikad)
Treener: Margared
Kontaktandmed: margared@minutantsukool.ee
_______________________________

Jalkatrenn (FC Kuressaare)
Esmaspäeviti kell 16:00-16:30
Kontakt: rolandkutt@gmail.com

Missioon

TERVE, LOOV JA TEGUS LAPS KOOLI

Visioon

OLEME OMANÄOLINE, LAPSE ARENGUT JA KODU TOETAV, TURVALINE NING HINNATUD LASTEAED

Väärtused

 • TOLERANTSUS

Arvestame teistega, peame lugu endast, oleme vastutulelikud, hoolivad ja abivalmid.

 • KOOSTÖÖVALMIDUS

Tegutseme meeskonnana, oleme paindlikud ja avatud ning töötame ühiste eesmärkide nimel.

 • AUSUS

Lasteaias valitseb aus ja avatud õhkkond.

 • KOHUSETUNDLIKKUS

Oleme tِِööle pühendunud ja vastutame ise oma pädevuse eest.

 • HARITUS​

Oleme teadmishimulised, peame lugu enesetäiendamisest ja silmaringi laiendamisest

Lasteaia õppekava: Lasteaia õppekava 2017

Kuressaare Ristiku Lasteaed avati 12-rühmalisena 1983. aastal. Laste arvu vähenemise tõttu 2000. aastast alates töötas lasteaed isegi 7-rühmalisena. 1996 -2009 asus lasteaia hoones Kuressaare Noorte Huvikeskus. Alates 2008. aastast on lasteaial oma kodulehekülg.

2009. aastal alustati lasteaia hoone ja territooriumi täieliku renoveerimisega kogumaksumuses 30 miljonit krooni, sh toetus EAS-lt 25,6 miljonit krooni. Rekonstrueerimise lõpptähtaeg oli 1.10.2010.

2010/2011. õppeaastal taasalustas lasteaed tööd 11-rühmalisena rekonstrueeritud lasteaias. Lasteaed hakkas kandma uut nime seisuga 01.09.2010: Kuressaare Ristiku Lasteaed. Muutus ka lasteaia aadress.

Rekonstrueeritud lasteaias on avar spordisaal ja muusikasaal, mis pakuvad senisest paremaid võimalusi laste tervise edendamise tööks. Teine oluline muutus on kaks uut söögisaali, mis tähendab seda, et lapsed einestavad rühmaruumide asemel söögisaalis ning saavad rühma naastes jätkata lauale pooleli jäänud loovtegevust või mängu. õuealale paigutati uued, kaasaegsed mängu- ja ronimisatraktsioonid.

Lasteaed paikneb ainukesena Kuressaare linna suures elamispiirkonnas (nn Smuuli elamurajoon), millest tulenevalt on asutuse tegutsemine linna üldisest arengust lähtuvalt oluline. Tähtsust tõstab ka Saaremaa Ühisgümnaasiumi lähedus, mis annab suurepärase võimaluse koostööks kooliga.

Lasteaia traditsioonid lähtuvad aastaaegadest, rahvakalendri ja muudest tähtpäevadest:

 • tarkusepäev;
 • sügisandide näitus;
 • lavastused;
 • lasteaia sünnipäev – 3. detsember;
 • Eesti Vabariigi aastapäev;
 • spordipäevad, vastlapäev, jürijooks;
 • kaisukaru päev;
 • sõbrapäeva tähistamine;
 • leivanädal;
 • perepeod (jõulupeod, perepäevad);
 • sügise sünnipäev Mändjalas;
 • lõpetajate ekskursioon Suure Tõllu radadel;
 • kooliminevate laste lõpupidu 


Folkloor
Õppe- ja kasvatustegevusse oleme kaasanud kohaliku kultuuriloo: 
– Suure Tõllu legendid ning väljasõidud nendesse paikadesse 
– Rahvaluule suur- ja väikevormid (muinasjutud, liisusalmid, muistendid jne)
Seega oleme oluliseks pidanud Eesti rahva kultuuripärandit ning sidunud seda lasteaia õppekavaga.


“RISTIKU, MU LASTEAED” 
Sõnad ja viis Erna Niit (2012)

Tipa – tapa väiksed jalad lasteaeda ruttavad,
seal kõik mängusõbrad juba naeratades ootamas.
Refrään: Ristiku, mu lasteaed, oled mulle armas,
Ristiku, mu lasteaed, sõbraks mulle sa.


Lasteaia õpetajad lastega koos mängivad,
kooliks ette valmistavad, unejuttu räägivad.
Refrään: Ristiku, mu lasteaed, oled mulle armas,
Ristiku, mu lasteaed, sõbraks mulle sa.


Lasteaed on minu koduks, kui on emme – issi tِöö,
ja kui õhtu kätte jõuab, kepslen jälle koduteel.
Refrään: Ristiku, mu lasteaed, oled mulle armas,
Ristiku, mu lasteaed, sõbraks mulle sa.


Tipa – tapa väiksed jalad astuvad kord kooliteed,
lasteaed jääb seljataha, kaua püsib meeles veel.
Refrään: Ristiku, mu lasteaed, oled mulle armas,
Ristiku, mu lasteaed, sõbraks mulle sa.

 

 Pildil : Erna Niit.

2016/2017 õppeaasta

Saarte Hääl kajastas meie lasteaia perepidu:
www.saartehaal.ee/2017/05/24/galerii-ristiku-lasteaed-pidas-perepidu/
Iga laps ütleb: “Minu ema on parim!” (Piret Kaasik)
http://www.saartehaal.ee/2017/05/10/iga-laps-utleb-minu-ema-on-parim/

Ristiku lasteaias avati pidulikult koos laulu ja Pipiga uhiuus õues õppimise majake. 
www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=72794

—————————————————————————————–

2015/2016 õppeaasta
 
18. mail toimus Ristiku lasteaia perepidu. Peole olid kaasatud Politsei- ja piirivalve- ning maanteeamet. Artikli leiab lingilt: 
http://www.saarlane.ee/uudised/arhiiv/2016/05/18/53059/

—————————————————————————————–
15. aprillil käisid Liblikate rühmal külas abipolitseinik, politseinik ja politseikoerad. Artikli sellest sündmusest leiab lingilt: 
http://www.saartehaal.ee/2016/04/20/lugeja-kiri-tore-hommik-politseiga/

—————————————————————————————–
Meie lasteaia koolieelikute rühmad käisid jõulupidu pidamas Angla jõulumaal. Meie Maast leiab ka artikli:
https://www.meiemaa.ee/index.phpcontent=artiklid&sub=1&artid=67976

—————————————————————————————–
Sellest õppeaastast töötavad meie lasteaias kaks uut õpetajat. Saarte Hääl tegi uutest noortest õpetajatest artikli, mille leiab lingilt: 
http://www.saartehaal.ee/2015/09/28/noored-opetajad-koik-paevad-on-nii-omanaolised/

Kuressaare Ristiku Lasteaed on Kuressaare Linnavalitsuse alluvuses olev üheteistkümnerühmaline munitsipaallasteaed.
Tulenevalt lasteaia rekonstrueerimisest on lasteaial 2010. aasta oktoobrist võimalus tööd teha uues ning kaasaegses keskkonnas. Kuressaare Ristiku Lasteaiale disainiti uus logo: neljalehine ristikhein hoitud kätel. Logo meenutab 4 üksteise poole suunatud erivärvides südant, mis sümboliseerib omakorda ühist peret ning armastust ja ühte hoidmist.

Kõik lasteaia 11 rühma on saanud uue sisekujunduse, mis lähtub konkreetsest rühma nimest. Lasteaia rühma nimede valikul lähtuti koduõue kontseptsioonist. See tähendab, et lasteaed toimib põhimõttel, kus laps tunneb end sama turvaliselt nagu kodus. Koduõu on oma, armas ja kindel ning seal on: Pääsupojad, Mesimummid, Õunakesed, Tibud, Lepatriinud, Kiilikesed, Võililled, Rukkililled, Liblikad, Päikesekiired, Maasikad. Nii on lähtutud ka rühmade valikul konkreetsest rühmale disainitud logost ja värvilahendusest. Lasteaias on 3 sõimerüma (1-3 a), kus igas käib 16 last. 8 aiarühma (3-7 a), kus igas käib kuni 24 last.

Lasteaia omanäolisust rõhutavad elurõõmastes värvides interjöör, põnevalt disainitud triibupõrandad ja 2 söögisaali. Lasteaia õuealale on paigaldatud uued värvikirevad atraktsioonid. Lasteaia õpi- ja kasvukeskkonna kvaliteeti toetavad helikindlad uksed, heli neelavad laeplaadid, puidust aknaraamid. Lasteaial on oma parkla ning kaasaegse valguslahendusega õueala.

Töötajad on loovad ja loomingulised, neil on valmisolek arenguks, muutusteks ning pidevaks enesetäiendamiseks.

2019/2020 õppeaastal toimuvad meie lasteaias järgmised huviringid:

SEPPS OÜ Spordiring
Treener Madis Sepp annab üldarendavaid treeninguid :                                                                                                                                             Teisipäeval kell 16.00-16.30 (Õunakesed, Lepatriinud, Rukkililled)

Teisipäev kell 16.30 – 17.00 ( Liblikad, Päikesekiired, Tibud)
Kolmapäeval kell 16.00 – 16.30 (Maasikad, Kiilikesed)
Tunni kestvus 30 minutit

SEPPS OÜ
Telefon: +372 56287449
E-mail: madis@sepps.eu

Merlyn Leiman
E-mail: merlyn@sepps.eu

_________________________________

Minu Tantsukool
Neljapäeval 16.00-16.30 (Kiilikesed, Maasikad, Lepatriinud, Õunakesed)

                       16.40-17.10 (Tibud, Rukkililled, Päikesekiired, Liblikad)
Treener: Margared
Kontaktandmed: margared@minutantsukool.ee
_______________________________

Jalkatrenn (FC Kuressaare)
Esmaspäeviti kell 16:00-16:30
Kontakt: rolandkutt@gmail.com

Missioon

TERVE, LOOV JA TEGUS LAPS KOOLI

Visioon

OLEME OMANÄOLINE, LAPSE ARENGUT JA KODU TOETAV, TURVALINE NING HINNATUD LASTEAED

Väärtused

 • TOLERANTSUS

Arvestame teistega, peame lugu endast, oleme vastutulelikud, hoolivad ja abivalmid.

 • KOOSTÖÖVALMIDUS

Tegutseme meeskonnana, oleme paindlikud ja avatud ning töötame ühiste eesmärkide nimel.

 • AUSUS

Lasteaias valitseb aus ja avatud õhkkond.

 • KOHUSETUNDLIKKUS

Oleme tِِööle pühendunud ja vastutame ise oma pädevuse eest.

 • HARITUS​

Oleme teadmishimulised, peame lugu enesetäiendamisest ja silmaringi laiendamisest

Lasteaia õppekava: Lasteaia õppekava 2017

Kuressaare Ristiku Lasteaed avati 12-rühmalisena 1983. aastal. Laste arvu vähenemise tõttu 2000. aastast alates töötas lasteaed isegi 7-rühmalisena. 1996 -2009 asus lasteaia hoones Kuressaare Noorte Huvikeskus. Alates 2008. aastast on lasteaial oma kodulehekülg.

2009. aastal alustati lasteaia hoone ja territooriumi täieliku renoveerimisega kogumaksumuses 30 miljonit krooni, sh toetus EAS-lt 25,6 miljonit krooni. Rekonstrueerimise lõpptähtaeg oli 1.10.2010.

2010/2011. õppeaastal taasalustas lasteaed tööd 11-rühmalisena rekonstrueeritud lasteaias. Lasteaed hakkas kandma uut nime seisuga 01.09.2010: Kuressaare Ristiku Lasteaed. Muutus ka lasteaia aadress.

Rekonstrueeritud lasteaias on avar spordisaal ja muusikasaal, mis pakuvad senisest paremaid võimalusi laste tervise edendamise tööks. Teine oluline muutus on kaks uut söögisaali, mis tähendab seda, et lapsed einestavad rühmaruumide asemel söögisaalis ning saavad rühma naastes jätkata lauale pooleli jäänud loovtegevust või mängu. õuealale paigutati uued, kaasaegsed mängu- ja ronimisatraktsioonid.

Lasteaed paikneb ainukesena Kuressaare linna suures elamispiirkonnas (nn Smuuli elamurajoon), millest tulenevalt on asutuse tegutsemine linna üldisest arengust lähtuvalt oluline. Tähtsust tõstab ka Saaremaa Ühisgümnaasiumi lähedus, mis annab suurepärase võimaluse koostööks kooliga.

Lasteaia traditsioonid lähtuvad aastaaegadest, rahvakalendri ja muudest tähtpäevadest:

 • tarkusepäev;
 • sügisandide näitus;
 • lavastused;
 • lasteaia sünnipäev – 3. detsember;
 • Eesti Vabariigi aastapäev;
 • spordipäevad, vastlapäev, jürijooks;
 • kaisukaru päev;
 • sõbrapäeva tähistamine;
 • leivanädal;
 • perepeod (jõulupeod, perepäevad);
 • sügise sünnipäev Mändjalas;
 • lõpetajate ekskursioon Suure Tõllu radadel;
 • kooliminevate laste lõpupidu 


Folkloor
Õppe- ja kasvatustegevusse oleme kaasanud kohaliku kultuuriloo: 
– Suure Tõllu legendid ning väljasõidud nendesse paikadesse 
– Rahvaluule suur- ja väikevormid (muinasjutud, liisusalmid, muistendid jne)
Seega oleme oluliseks pidanud Eesti rahva kultuuripärandit ning sidunud seda lasteaia õppekavaga.


“RISTIKU, MU LASTEAED” 
Sõnad ja viis Erna Niit (2012)

Tipa – tapa väiksed jalad lasteaeda ruttavad,
seal kõik mängusõbrad juba naeratades ootamas.
Refrään: Ristiku, mu lasteaed, oled mulle armas,
Ristiku, mu lasteaed, sõbraks mulle sa.


Lasteaia õpetajad lastega koos mängivad,
kooliks ette valmistavad, unejuttu räägivad.
Refrään: Ristiku, mu lasteaed, oled mulle armas,
Ristiku, mu lasteaed, sõbraks mulle sa.


Lasteaed on minu koduks, kui on emme – issi tِöö,
ja kui õhtu kätte jõuab, kepslen jälle koduteel.
Refrään: Ristiku, mu lasteaed, oled mulle armas,
Ristiku, mu lasteaed, sõbraks mulle sa.


Tipa – tapa väiksed jalad astuvad kord kooliteed,
lasteaed jääb seljataha, kaua püsib meeles veel.
Refrään: Ristiku, mu lasteaed, oled mulle armas,
Ristiku, mu lasteaed, sõbraks mulle sa.

 

 Pildil : Erna Niit.

2016/2017 õppeaasta

Saarte Hääl kajastas meie lasteaia perepidu:
www.saartehaal.ee/2017/05/24/galerii-ristiku-lasteaed-pidas-perepidu/
Iga laps ütleb: “Minu ema on parim!” (Piret Kaasik)
http://www.saartehaal.ee/2017/05/10/iga-laps-utleb-minu-ema-on-parim/

Ristiku lasteaias avati pidulikult koos laulu ja Pipiga uhiuus õues õppimise majake. 
www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=72794

—————————————————————————————–

2015/2016 õppeaasta
 
18. mail toimus Ristiku lasteaia perepidu. Peole olid kaasatud Politsei- ja piirivalve- ning maanteeamet. Artikli leiab lingilt: 
http://www.saarlane.ee/uudised/arhiiv/2016/05/18/53059/

—————————————————————————————–
15. aprillil käisid Liblikate rühmal külas abipolitseinik, politseinik ja politseikoerad. Artikli sellest sündmusest leiab lingilt: 
http://www.saartehaal.ee/2016/04/20/lugeja-kiri-tore-hommik-politseiga/

—————————————————————————————–
Meie lasteaia koolieelikute rühmad käisid jõulupidu pidamas Angla jõulumaal. Meie Maast leiab ka artikli:
https://www.meiemaa.ee/index.phpcontent=artiklid&sub=1&artid=67976

—————————————————————————————–
Sellest õppeaastast töötavad meie lasteaias kaks uut õpetajat. Saarte Hääl tegi uutest noortest õpetajatest artikli, mille leiab lingilt: 
http://www.saartehaal.ee/2015/09/28/noored-opetajad-koik-paevad-on-nii-omanaolised/

Kuressaare Ristiku Lasteaed on Kuressaare Linnavalitsuse alluvuses olev üheteistkümnerühmaline munitsipaallasteaed.
Tulenevalt lasteaia rekonstrueerimisest on lasteaial 2010. aasta oktoobrist võimalus tööd teha uues ning kaasaegses keskkonnas. Kuressaare Ristiku Lasteaiale disainiti uus logo: neljalehine ristikhein hoitud kätel. Logo meenutab 4 üksteise poole suunatud erivärvides südant, mis sümboliseerib omakorda ühist peret ning armastust ja ühte hoidmist.

Kõik lasteaia 11 rühma on saanud uue sisekujunduse, mis lähtub konkreetsest rühma nimest. Lasteaia rühma nimede valikul lähtuti koduõue kontseptsioonist. See tähendab, et lasteaed toimib põhimõttel, kus laps tunneb end sama turvaliselt nagu kodus. Koduõu on oma, armas ja kindel ning seal on: Pääsupojad, Mesimummid, Õunakesed, Tibud, Lepatriinud, Kiilikesed, Võililled, Rukkililled, Liblikad, Päikesekiired, Maasikad. Nii on lähtutud ka rühmade valikul konkreetsest rühmale disainitud logost ja värvilahendusest. Lasteaias on 3 sõimerüma (1-3 a), kus igas käib 16 last. 8 aiarühma (3-7 a), kus igas käib kuni 24 last.

Lasteaia omanäolisust rõhutavad elurõõmastes värvides interjöör, põnevalt disainitud triibupõrandad ja 2 söögisaali. Lasteaia õuealale on paigaldatud uued värvikirevad atraktsioonid. Lasteaia õpi- ja kasvukeskkonna kvaliteeti toetavad helikindlad uksed, heli neelavad laeplaadid, puidust aknaraamid. Lasteaial on oma parkla ning kaasaegse valguslahendusega õueala.

Töötajad on loovad ja loomingulised, neil on valmisolek arenguks, muutusteks ning pidevaks enesetäiendamiseks.

2019/2020 õppeaastal toimuvad meie lasteaias järgmised huviringid:

SEPPS OÜ Spordiring
Treener Madis Sepp annab üldarendavaid treeninguid :                                                                                                                                             Teisipäeval kell 16.00-16.30 (Õunakesed, Lepatriinud, Rukkililled)

Teisipäev kell 16.30 – 17.00 ( Liblikad, Päikesekiired, Tibud)
Kolmapäeval kell 16.00 – 16.30 (Maasikad, Kiilikesed)
Tunni kestvus 30 minutit

SEPPS OÜ
Telefon: +372 56287449
E-mail: madis@sepps.eu

Merlyn Leiman
E-mail: merlyn@sepps.eu

_________________________________

Minu Tantsukool
Neljapäeval 16.00-16.30 (Kiilikesed, Maasikad, Lepatriinud, Õunakesed)

                       16.40-17.10 (Tibud, Rukkililled, Päikesekiired, Liblikad)
Treener: Margared
Kontaktandmed: margared@minutantsukool.ee
_______________________________

Jalkatrenn (FC Kuressaare)
Esmaspäeviti kell 16:00-16:30
Kontakt: rolandkutt@gmail.com

Missioon

TERVE, LOOV JA TEGUS LAPS KOOLI

Visioon

OLEME OMANÄOLINE, LAPSE ARENGUT JA KODU TOETAV, TURVALINE NING HINNATUD LASTEAED

Väärtused

 • TOLERANTSUS

Arvestame teistega, peame lugu endast, oleme vastutulelikud, hoolivad ja abivalmid.

 • KOOSTÖÖVALMIDUS

Tegutseme meeskonnana, oleme paindlikud ja avatud ning töötame ühiste eesmärkide nimel.

 • AUSUS

Lasteaias valitseb aus ja avatud õhkkond.

 • KOHUSETUNDLIKKUS

Oleme tِِööle pühendunud ja vastutame ise oma pädevuse eest.

 • HARITUS​

Oleme teadmishimulised, peame lugu enesetäiendamisest ja silmaringi laiendamisest

Lasteaia õppekava: Lasteaia õppekava 2017

Kuressaare Ristiku Lasteaed avati 12-rühmalisena 1983. aastal. Laste arvu vähenemise tõttu 2000. aastast alates töötas lasteaed isegi 7-rühmalisena. 1996 -2009 asus lasteaia hoones Kuressaare Noorte Huvikeskus. Alates 2008. aastast on lasteaial oma kodulehekülg.

2009. aastal alustati lasteaia hoone ja territooriumi täieliku renoveerimisega kogumaksumuses 30 miljonit krooni, sh toetus EAS-lt 25,6 miljonit krooni. Rekonstrueerimise lõpptähtaeg oli 1.10.2010.

2010/2011. õppeaastal taasalustas lasteaed tööd 11-rühmalisena rekonstrueeritud lasteaias. Lasteaed hakkas kandma uut nime seisuga 01.09.2010: Kuressaare Ristiku Lasteaed. Muutus ka lasteaia aadress.

Rekonstrueeritud lasteaias on avar spordisaal ja muusikasaal, mis pakuvad senisest paremaid võimalusi laste tervise edendamise tööks. Teine oluline muutus on kaks uut söögisaali, mis tähendab seda, et lapsed einestavad rühmaruumide asemel söögisaalis ning saavad rühma naastes jätkata lauale pooleli jäänud loovtegevust või mängu. õuealale paigutati uued, kaasaegsed mängu- ja ronimisatraktsioonid.

Lasteaed paikneb ainukesena Kuressaare linna suures elamispiirkonnas (nn Smuuli elamurajoon), millest tulenevalt on asutuse tegutsemine linna üldisest arengust lähtuvalt oluline. Tähtsust tõstab ka Saaremaa Ühisgümnaasiumi lähedus, mis annab suurepärase võimaluse koostööks kooliga.

Lasteaia traditsioonid lähtuvad aastaaegadest, rahvakalendri ja muudest tähtpäevadest:

 • tarkusepäev;
 • sügisandide näitus;
 • lavastused;
 • lasteaia sünnipäev – 3. detsember;
 • Eesti Vabariigi aastapäev;
 • spordipäevad, vastlapäev, jürijooks;
 • kaisukaru päev;
 • sõbrapäeva tähistamine;
 • leivanädal;
 • perepeod (jõulupeod, perepäevad);
 • sügise sünnipäev Mändjalas;
 • lõpetajate ekskursioon Suure Tõllu radadel;
 • kooliminevate laste lõpupidu 


Folkloor
Õppe- ja kasvatustegevusse oleme kaasanud kohaliku kultuuriloo: 
– Suure Tõllu legendid ning väljasõidud nendesse paikadesse 
– Rahvaluule suur- ja väikevormid (muinasjutud, liisusalmid, muistendid jne)
Seega oleme oluliseks pidanud Eesti rahva kultuuripärandit ning sidunud seda lasteaia õppekavaga.


“RISTIKU, MU LASTEAED” 
Sõnad ja viis Erna Niit (2012)

Tipa – tapa väiksed jalad lasteaeda ruttavad,
seal kõik mängusõbrad juba naeratades ootamas.
Refrään: Ristiku, mu lasteaed, oled mulle armas,
Ristiku, mu lasteaed, sõbraks mulle sa.


Lasteaia õpetajad lastega koos mängivad,
kooliks ette valmistavad, unejuttu räägivad.
Refrään: Ristiku, mu lasteaed, oled mulle armas,
Ristiku, mu lasteaed, sõbraks mulle sa.


Lasteaed on minu koduks, kui on emme – issi tِöö,
ja kui õhtu kätte jõuab, kepslen jälle koduteel.
Refrään: Ristiku, mu lasteaed, oled mulle armas,
Ristiku, mu lasteaed, sõbraks mulle sa.


Tipa – tapa väiksed jalad astuvad kord kooliteed,
lasteaed jääb seljataha, kaua püsib meeles veel.
Refrään: Ristiku, mu lasteaed, oled mulle armas,
Ristiku, mu lasteaed, sõbraks mulle sa.

 

 Pildil : Erna Niit.

2016/2017 õppeaasta

Saarte Hääl kajastas meie lasteaia perepidu:
www.saartehaal.ee/2017/05/24/galerii-ristiku-lasteaed-pidas-perepidu/
Iga laps ütleb: “Minu ema on parim!” (Piret Kaasik)
http://www.saartehaal.ee/2017/05/10/iga-laps-utleb-minu-ema-on-parim/

Ristiku lasteaias avati pidulikult koos laulu ja Pipiga uhiuus õues õppimise majake. 
www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=72794

—————————————————————————————–

2015/2016 õppeaasta
 
18. mail toimus Ristiku lasteaia perepidu. Peole olid kaasatud Politsei- ja piirivalve- ning maanteeamet. Artikli leiab lingilt: 
http://www.saarlane.ee/uudised/arhiiv/2016/05/18/53059/

—————————————————————————————–
15. aprillil käisid Liblikate rühmal külas abipolitseinik, politseinik ja politseikoerad. Artikli sellest sündmusest leiab lingilt: 
http://www.saartehaal.ee/2016/04/20/lugeja-kiri-tore-hommik-politseiga/

—————————————————————————————–
Meie lasteaia koolieelikute rühmad käisid jõulupidu pidamas Angla jõulumaal. Meie Maast leiab ka artikli:
https://www.meiemaa.ee/index.phpcontent=artiklid&sub=1&artid=67976

—————————————————————————————–
Sellest õppeaastast töötavad meie lasteaias kaks uut õpetajat. Saarte Hääl tegi uutest noortest õpetajatest artikli, mille leiab lingilt: 
http://www.saartehaal.ee/2015/09/28/noored-opetajad-koik-paevad-on-nii-omanaolised/

Kuressaare Ristiku Lasteaed on Kuressaare Linnavalitsuse alluvuses olev üheteistkümnerühmaline munitsipaallasteaed.
Tulenevalt lasteaia rekonstrueerimisest on lasteaial 2010. aasta oktoobrist võimalus tööd teha uues ning kaasaegses keskkonnas. Kuressaare Ristiku Lasteaiale disainiti uus logo: neljalehine ristikhein hoitud kätel. Logo meenutab 4 üksteise poole suunatud erivärvides südant, mis sümboliseerib omakorda ühist peret ning armastust ja ühte hoidmist.

Kõik lasteaia 11 rühma on saanud uue sisekujunduse, mis lähtub konkreetsest rühma nimest. Lasteaia rühma nimede valikul lähtuti koduõue kontseptsioonist. See tähendab, et lasteaed toimib põhimõttel, kus laps tunneb end sama turvaliselt nagu kodus. Koduõu on oma, armas ja kindel ning seal on: Pääsupojad, Mesimummid, Õunakesed, Tibud, Lepatriinud, Kiilikesed, Võililled, Rukkililled, Liblikad, Päikesekiired, Maasikad. Nii on lähtutud ka rühmade valikul konkreetsest rühmale disainitud logost ja värvilahendusest. Lasteaias on 3 sõimerüma (1-3 a), kus igas käib 16 last. 8 aiarühma (3-7 a), kus igas käib kuni 24 last.

Lasteaia omanäolisust rõhutavad elurõõmastes värvides interjöör, põnevalt disainitud triibupõrandad ja 2 söögisaali. Lasteaia õuealale on paigaldatud uued värvikirevad atraktsioonid. Lasteaia õpi- ja kasvukeskkonna kvaliteeti toetavad helikindlad uksed, heli neelavad laeplaadid, puidust aknaraamid. Lasteaial on oma parkla ning kaasaegse valguslahendusega õueala.

Töötajad on loovad ja loomingulised, neil on valmisolek arenguks, muutusteks ning pidevaks enesetäiendamiseks.

2019/2020 õppeaastal toimuvad meie lasteaias järgmised huviringid:

SEPPS OÜ Spordiring
Treener Madis Sepp annab üldarendavaid treeninguid :                                                                                                                                             Teisipäeval kell 16.00-16.30 (Õunakesed, Lepatriinud, Rukkililled)

Teisipäev kell 16.30 – 17.00 ( Liblikad, Päikesekiired, Tibud)
Kolmapäeval kell 16.00 – 16.30 (Maasikad, Kiilikesed)
Tunni kestvus 30 minutit

SEPPS OÜ
Telefon: +372 56287449
E-mail: madis@sepps.eu

Merlyn Leiman
E-mail: merlyn@sepps.eu

_________________________________

Minu Tantsukool
Neljapäeval 16.00-16.30 (Kiilikesed, Maasikad, Lepatriinud, Õunakesed)

                       16.40-17.10 (Tibud, Rukkililled, Päikesekiired, Liblikad)
Treener: Margared
Kontaktandmed: margared@minutantsukool.ee
_______________________________

Jalkatrenn (FC Kuressaare)
Esmaspäeviti kell 16:00-16:30
Kontakt: rolandkutt@gmail.com

Missioon

TERVE, LOOV JA TEGUS LAPS KOOLI

Visioon

OLEME OMANÄOLINE, LAPSE ARENGUT JA KODU TOETAV, TURVALINE NING HINNATUD LASTEAED

Väärtused

 • TOLERANTSUS

Arvestame teistega, peame lugu endast, oleme vastutulelikud, hoolivad ja abivalmid.

 • KOOSTÖÖVALMIDUS

Tegutseme meeskonnana, oleme paindlikud ja avatud ning töötame ühiste eesmärkide nimel.

 • AUSUS

Lasteaias valitseb aus ja avatud õhkkond.

 • KOHUSETUNDLIKKUS

Oleme tِِööle pühendunud ja vastutame ise oma pädevuse eest.

 • HARITUS​

Oleme teadmishimulised, peame lugu enesetäiendamisest ja silmaringi laiendamisest

Lasteaia õppekava: Lasteaia õppekava 2017

Kuressaare Ristiku Lasteaed avati 12-rühmalisena 1983. aastal. Laste arvu vähenemise tõttu 2000. aastast alates töötas lasteaed isegi 7-rühmalisena. 1996 -2009 asus lasteaia hoones Kuressaare Noorte Huvikeskus. Alates 2008. aastast on lasteaial oma kodulehekülg.

2009. aastal alustati lasteaia hoone ja territooriumi täieliku renoveerimisega kogumaksumuses 30 miljonit krooni, sh toetus EAS-lt 25,6 miljonit krooni. Rekonstrueerimise lõpptähtaeg oli 1.10.2010.

2010/2011. õppeaastal taasalustas lasteaed tööd 11-rühmalisena rekonstrueeritud lasteaias. Lasteaed hakkas kandma uut nime seisuga 01.09.2010: Kuressaare Ristiku Lasteaed. Muutus ka lasteaia aadress.

Rekonstrueeritud lasteaias on avar spordisaal ja muusikasaal, mis pakuvad senisest paremaid võimalusi laste tervise edendamise tööks. Teine oluline muutus on kaks uut söögisaali, mis tähendab seda, et lapsed einestavad rühmaruumide asemel söögisaalis ning saavad rühma naastes jätkata lauale pooleli jäänud loovtegevust või mängu. õuealale paigutati uued, kaasaegsed mängu- ja ronimisatraktsioonid.

Lasteaed paikneb ainukesena Kuressaare linna suures elamispiirkonnas (nn Smuuli elamurajoon), millest tulenevalt on asutuse tegutsemine linna üldisest arengust lähtuvalt oluline. Tähtsust tõstab ka Saaremaa Ühisgümnaasiumi lähedus, mis annab suurepärase võimaluse koostööks kooliga.

Lasteaia traditsioonid lähtuvad aastaaegadest, rahvakalendri ja muudest tähtpäevadest:

 • tarkusepäev;
 • sügisandide näitus;
 • lavastused;
 • lasteaia sünnipäev – 3. detsember;
 • Eesti Vabariigi aastapäev;
 • spordipäevad, vastlapäev, jürijooks;
 • kaisukaru päev;
 • sõbrapäeva tähistamine;
 • leivanädal;
 • perepeod (jõulupeod, perepäevad);
 • sügise sünnipäev Mändjalas;
 • lõpetajate ekskursioon Suure Tõllu radadel;
 • kooliminevate laste lõpupidu 


Folkloor
Õppe- ja kasvatustegevusse oleme kaasanud kohaliku kultuuriloo: 
– Suure Tõllu legendid ning väljasõidud nendesse paikadesse 
– Rahvaluule suur- ja väikevormid (muinasjutud, liisusalmid, muistendid jne)
Seega oleme oluliseks pidanud Eesti rahva kultuuripärandit ning sidunud seda lasteaia õppekavaga.


“RISTIKU, MU LASTEAED” 
Sõnad ja viis Erna Niit (2012)

Tipa – tapa väiksed jalad lasteaeda ruttavad,
seal kõik mängusõbrad juba naeratades ootamas.
Refrään: Ristiku, mu lasteaed, oled mulle armas,
Ristiku, mu lasteaed, sõbraks mulle sa.


Lasteaia õpetajad lastega koos mängivad,
kooliks ette valmistavad, unejuttu räägivad.
Refrään: Ristiku, mu lasteaed, oled mulle armas,
Ristiku, mu lasteaed, sõbraks mulle sa.


Lasteaed on minu koduks, kui on emme – issi tِöö,
ja kui õhtu kätte jõuab, kepslen jälle koduteel.
Refrään: Ristiku, mu lasteaed, oled mulle armas,
Ristiku, mu lasteaed, sõbraks mulle sa.


Tipa – tapa väiksed jalad astuvad kord kooliteed,
lasteaed jääb seljataha, kaua püsib meeles veel.
Refrään: Ristiku, mu lasteaed, oled mulle armas,
Ristiku, mu lasteaed, sõbraks mulle sa.

 

 Pildil : Erna Niit.

2016/2017 õppeaasta

Saarte Hääl kajastas meie lasteaia perepidu:
www.saartehaal.ee/2017/05/24/galerii-ristiku-lasteaed-pidas-perepidu/
Iga laps ütleb: “Minu ema on parim!” (Piret Kaasik)
http://www.saartehaal.ee/2017/05/10/iga-laps-utleb-minu-ema-on-parim/

Ristiku lasteaias avati pidulikult koos laulu ja Pipiga uhiuus õues õppimise majake. 
www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=72794

—————————————————————————————–

2015/2016 õppeaasta
 
18. mail toimus Ristiku lasteaia perepidu. Peole olid kaasatud Politsei- ja piirivalve- ning maanteeamet. Artikli leiab lingilt: 
http://www.saarlane.ee/uudised/arhiiv/2016/05/18/53059/

—————————————————————————————–
15. aprillil käisid Liblikate rühmal külas abipolitseinik, politseinik ja politseikoerad. Artikli sellest sündmusest leiab lingilt: 
http://www.saartehaal.ee/2016/04/20/lugeja-kiri-tore-hommik-politseiga/

—————————————————————————————–
Meie lasteaia koolieelikute rühmad käisid jõulupidu pidamas Angla jõulumaal. Meie Maast leiab ka artikli:
https://www.meiemaa.ee/index.phpcontent=artiklid&sub=1&artid=67976

—————————————————————————————–
Sellest õppeaastast töötavad meie lasteaias kaks uut õpetajat. Saarte Hääl tegi uutest noortest õpetajatest artikli, mille leiab lingilt: 
http://www.saartehaal.ee/2015/09/28/noored-opetajad-koik-paevad-on-nii-omanaolised/

Kuressaare Ristiku Lasteaed on Kuressaare Linnavalitsuse alluvuses olev üheteistkümnerühmaline munitsipaallasteaed.
Tulenevalt lasteaia rekonstrueerimisest on lasteaial 2010. aasta oktoobrist võimalus tööd teha uues ning kaasaegses keskkonnas. Kuressaare Ristiku Lasteaiale disainiti uus logo: neljalehine ristikhein hoitud kätel. Logo meenutab 4 üksteise poole suunatud erivärvides südant, mis sümboliseerib omakorda ühist peret ning armastust ja ühte hoidmist.

Kõik lasteaia 11 rühma on saanud uue sisekujunduse, mis lähtub konkreetsest rühma nimest. Lasteaia rühma nimede valikul lähtuti koduõue kontseptsioonist. See tähendab, et lasteaed toimib põhimõttel, kus laps tunneb end sama turvaliselt nagu kodus. Koduõu on oma, armas ja kindel ning seal on: Pääsupojad, Mesimummid, Õunakesed, Tibud, Lepatriinud, Kiilikesed, Võililled, Rukkililled, Liblikad, Päikesekiired, Maasikad. Nii on lähtutud ka rühmade valikul konkreetsest rühmale disainitud logost ja värvilahendusest. Lasteaias on 3 sõimerüma (1-3 a), kus igas käib 16 last. 8 aiarühma (3-7 a), kus igas käib kuni 24 last.

Lasteaia omanäolisust rõhutavad elurõõmastes värvides interjöör, põnevalt disainitud triibupõrandad ja 2 söögisaali. Lasteaia õuealale on paigaldatud uued värvikirevad atraktsioonid. Lasteaia õpi- ja kasvukeskkonna kvaliteeti toetavad helikindlad uksed, heli neelavad laeplaadid, puidust aknaraamid. Lasteaial on oma parkla ning kaasaegse valguslahendusega õueala.

Töötajad on loovad ja loomingulised, neil on valmisolek arenguks, muutusteks ning pidevaks enesetäiendamiseks.

2019/2020 õppeaastal toimuvad meie lasteaias järgmised huviringid:

SEPPS OÜ Spordiring
Treener Madis Sepp annab üldarendavaid treeninguid :                                                                                                                                             Teisipäeval kell 16.00-16.30 (Õunakesed, Lepatriinud, Rukkililled)

Teisipäev kell 16.30 – 17.00 ( Liblikad, Päikesekiired, Tibud)
Kolmapäeval kell 16.00 – 16.30 (Maasikad, Kiilikesed)
Tunni kestvus 30 minutit

SEPPS OÜ
Telefon: +372 56287449
E-mail: madis@sepps.eu

Merlyn Leiman
E-mail: merlyn@sepps.eu

_________________________________

Minu Tantsukool
Neljapäeval 16.00-16.30 (Kiilikesed, Maasikad, Lepatriinud, Õunakesed)

                       16.40-17.10 (Tibud, Rukkililled, Päikesekiired, Liblikad)
Treener: Margared
Kontaktandmed: margared@minutantsukool.ee
_______________________________

Jalkatrenn (FC Kuressaare)
Esmaspäeviti kell 16:00-16:30
Kontakt: rolandkutt@gmail.com

Missioon

TERVE, LOOV JA TEGUS LAPS KOOLI

Visioon

OLEME OMANÄOLINE, LAPSE ARENGUT JA KODU TOETAV, TURVALINE NING HINNATUD LASTEAED

Väärtused

 • TOLERANTSUS

Arvestame teistega, peame lugu endast, oleme vastutulelikud, hoolivad ja abivalmid.

 • KOOSTÖÖVALMIDUS

Tegutseme meeskonnana, oleme paindlikud ja avatud ning töötame ühiste eesmärkide nimel.

 • AUSUS

Lasteaias valitseb aus ja avatud õhkkond.

 • KOHUSETUNDLIKKUS

Oleme tِِööle pühendunud ja vastutame ise oma pädevuse eest.

 • HARITUS​

Oleme teadmishimulised, peame lugu enesetäiendamisest ja silmaringi laiendamisest

Lasteaia õppekava: Lasteaia õppekava 2017

Kuressaare Ristiku Lasteaed avati 12-rühmalisena 1983. aastal. Laste arvu vähenemise tõttu 2000. aastast alates töötas lasteaed isegi 7-rühmalisena. 1996 -2009 asus lasteaia hoones Kuressaare Noorte Huvikeskus. Alates 2008. aastast on lasteaial oma kodulehekülg.

2009. aastal alustati lasteaia hoone ja territooriumi täieliku renoveerimisega kogumaksumuses 30 miljonit krooni, sh toetus EAS-lt 25,6 miljonit krooni. Rekonstrueerimise lõpptähtaeg oli 1.10.2010.

2010/2011. õppeaastal taasalustas lasteaed tööd 11-rühmalisena rekonstrueeritud lasteaias. Lasteaed hakkas kandma uut nime seisuga 01.09.2010: Kuressaare Ristiku Lasteaed. Muutus ka lasteaia aadress.

Rekonstrueeritud lasteaias on avar spordisaal ja muusikasaal, mis pakuvad senisest paremaid võimalusi laste tervise edendamise tööks. Teine oluline muutus on kaks uut söögisaali, mis tähendab seda, et lapsed einestavad rühmaruumide asemel söögisaalis ning saavad rühma naastes jätkata lauale pooleli jäänud loovtegevust või mängu. õuealale paigutati uued, kaasaegsed mängu- ja ronimisatraktsioonid.

Lasteaed paikneb ainukesena Kuressaare linna suures elamispiirkonnas (nn Smuuli elamurajoon), millest tulenevalt on asutuse tegutsemine linna üldisest arengust lähtuvalt oluline. Tähtsust tõstab ka Saaremaa Ühisgümnaasiumi lähedus, mis annab suurepärase võimaluse koostööks kooliga.

Lasteaia traditsioonid lähtuvad aastaaegadest, rahvakalendri ja muudest tähtpäevadest:

 • tarkusepäev;
 • sügisandide näitus;
 • lavastused;
 • lasteaia sünnipäev – 3. detsember;
 • Eesti Vabariigi aastapäev;
 • spordipäevad, vastlapäev, jürijooks;
 • kaisukaru päev;
 • sõbrapäeva tähistamine;
 • leivanädal;
 • perepeod (jõulupeod, perepäevad);
 • sügise sünnipäev Mändjalas;
 • lõpetajate ekskursioon Suure Tõllu radadel;
 • kooliminevate laste lõpupidu 


Folkloor
Õppe- ja kasvatustegevusse oleme kaasanud kohaliku kultuuriloo: 
– Suure Tõllu legendid ning väljasõidud nendesse paikadesse 
– Rahvaluule suur- ja väikevormid (muinasjutud, liisusalmid, muistendid jne)
Seega oleme oluliseks pidanud Eesti rahva kultuuripärandit ning sidunud seda lasteaia õppekavaga.


“RISTIKU, MU LASTEAED” 
Sõnad ja viis Erna Niit (2012)

Tipa – tapa väiksed jalad lasteaeda ruttavad,
seal kõik mängusõbrad juba naeratades ootamas.
Refrään: Ristiku, mu lasteaed, oled mulle armas,
Ristiku, mu lasteaed, sõbraks mulle sa.


Lasteaia õpetajad lastega koos mängivad,
kooliks ette valmistavad, unejuttu räägivad.
Refrään: Ristiku, mu lasteaed, oled mulle armas,
Ristiku, mu lasteaed, sõbraks mulle sa.


Lasteaed on minu koduks, kui on emme – issi tِöö,
ja kui õhtu kätte jõuab, kepslen jälle koduteel.
Refrään: Ristiku, mu lasteaed, oled mulle armas,
Ristiku, mu lasteaed, sõbraks mulle sa.


Tipa – tapa väiksed jalad astuvad kord kooliteed,
lasteaed jääb seljataha, kaua püsib meeles veel.
Refrään: Ristiku, mu lasteaed, oled mulle armas,
Ristiku, mu lasteaed, sõbraks mulle sa.

 

 Pildil : Erna Niit.

2016/2017 õppeaasta

Saarte Hääl kajastas meie lasteaia perepidu:
www.saartehaal.ee/2017/05/24/galerii-ristiku-lasteaed-pidas-perepidu/
Iga laps ütleb: “Minu ema on parim!” (Piret Kaasik)
http://www.saartehaal.ee/2017/05/10/iga-laps-utleb-minu-ema-on-parim/

Ristiku lasteaias avati pidulikult koos laulu ja Pipiga uhiuus õues õppimise majake. 
www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=72794

—————————————————————————————–

2015/2016 õppeaasta
 
18. mail toimus Ristiku lasteaia perepidu. Peole olid kaasatud Politsei- ja piirivalve- ning maanteeamet. Artikli leiab lingilt: 
http://www.saarlane.ee/uudised/arhiiv/2016/05/18/53059/

—————————————————————————————–
15. aprillil käisid Liblikate rühmal külas abipolitseinik, politseinik ja politseikoerad. Artikli sellest sündmusest leiab lingilt: 
http://www.saartehaal.ee/2016/04/20/lugeja-kiri-tore-hommik-politseiga/

—————————————————————————————–
Meie lasteaia koolieelikute rühmad käisid jõulupidu pidamas Angla jõulumaal. Meie Maast leiab ka artikli:
https://www.meiemaa.ee/index.phpcontent=artiklid&sub=1&artid=67976

—————————————————————————————–
Sellest õppeaastast töötavad meie lasteaias kaks uut õpetajat. Saarte Hääl tegi uutest noortest õpetajatest artikli, mille leiab lingilt: 
http://www.saartehaal.ee/2015/09/28/noored-opetajad-koik-paevad-on-nii-omanaolised/

Kuressaare Ristiku Lasteaed on Kuressaare Linnavalitsuse alluvuses olev üheteistkümnerühmaline munitsipaallasteaed.
Tulenevalt lasteaia rekonstrueerimisest on lasteaial 2010. aasta oktoobrist võimalus tööd teha uues ning kaasaegses keskkonnas. Kuressaare Ristiku Lasteaiale disainiti uus logo: neljalehine ristikhein hoitud kätel. Logo meenutab 4 üksteise poole suunatud erivärvides südant, mis sümboliseerib omakorda ühist peret ning armastust ja ühte hoidmist.

Kõik lasteaia 11 rühma on saanud uue sisekujunduse, mis lähtub konkreetsest rühma nimest. Lasteaia rühma nimede valikul lähtuti koduõue kontseptsioonist. See tähendab, et lasteaed toimib põhimõttel, kus laps tunneb end sama turvaliselt nagu kodus. Koduõu on oma, armas ja kindel ning seal on: Pääsupojad, Mesimummid, Õunakesed, Tibud, Lepatriinud, Kiilikesed, Võililled, Rukkililled, Liblikad, Päikesekiired, Maasikad. Nii on lähtutud ka rühmade valikul konkreetsest rühmale disainitud logost ja värvilahendusest. Lasteaias on 3 sõimerüma (1-3 a), kus igas käib 16 last. 8 aiarühma (3-7 a), kus igas käib kuni 24 last.

Lasteaia omanäolisust rõhutavad elurõõmastes värvides interjöör, põnevalt disainitud triibupõrandad ja 2 söögisaali. Lasteaia õuealale on paigaldatud uued värvikirevad atraktsioonid. Lasteaia õpi- ja kasvukeskkonna kvaliteeti toetavad helikindlad uksed, heli neelavad laeplaadid, puidust aknaraamid. Lasteaial on oma parkla ning kaasaegse valguslahendusega õueala.

Töötajad on loovad ja loomingulised, neil on valmisolek arenguks, muutusteks ning pidevaks enesetäiendamiseks.

2019/2020 õppeaastal toimuvad meie lasteaias järgmised huviringid:

SEPPS OÜ Spordiring
Treener Madis Sepp annab üldarendavaid treeninguid :                                                                                                                                             Teisipäeval kell 16.00-16.30 (Õunakesed, Lepatriinud, Rukkililled)

Teisipäev kell 16.30 – 17.00 ( Liblikad, Päikesekiired, Tibud)
Kolmapäeval kell 16.00 – 16.30 (Maasikad, Kiilikesed)
Tunni kestvus 30 minutit

SEPPS OÜ
Telefon: +372 56287449
E-mail: madis@sepps.eu

Merlyn Leiman
E-mail: merlyn@sepps.eu

_________________________________

Minu Tantsukool
Neljapäeval 16.00-16.30 (Kiilikesed, Maasikad, Lepatriinud, Õunakesed)

                       16.40-17.10 (Tibud, Rukkililled, Päikesekiired, Liblikad)
Treener: Margared
Kontaktandmed: margared@minutantsukool.ee
_______________________________

Jalkatrenn (FC Kuressaare)
Esmaspäeviti kell 16:00-16:30
Kontakt: rolandkutt@gmail.com

‼️ Saaremaa vallavalitsus otsustas ajutiselt sulgeda ka lasteaiad ‼️

Teatavasti osutusid neljapäeval Saaremaal võetud koroonaproovidest 14 positiivseks, mis tähendab, et kokku on Saaremaal praegustel andmetel 16 nakatunut.

Seoses sellega võttis Saaremaa vallavalitsus vastu otsuse, et sulgeb preventiivse meetmena ka kõik valla lasteaiad. Seoses riigi poolt vastuvõetud otsusega kehtib eriolukord 1. maini 2020 juhul, kui valitsus ei otsusta teisiti.

Seega on kuni 1. maini suletud järgnevad asutused:

🔹 koolid ja lasteaiad ning õppenõustamiskeskus;
🔹 huvi- ja spordikoolid;
🔹 noortekeskused;
🔹 kultuuriasutused, rahvamajad ja spordihooned (sh Kuressaare kultuurikeskus ja Kuressaare spordihoone);
🔹 Saare maakonna keskraamatukogu Kuressaares ning Leisi ja Orissaare raamatukogud;
‼️ keelatud on hoolekandeasutuste külastamine (sh Kuressaare Päevakeskus ja Kuressaare Perekodu).

Soovitame suletuna hoida ka kõik asutused, kuhu kogunevad suured rahvamassid (pubid, klubid jne).

Avatud on Saaremaa Vallavalitsuse hooned linnas ning teenuskeskused, eelmainitud suletud asutuste töörežiim korraldatakse ümber. Vallavalitsus palub võimalusel kiireloomulistes küsimustes teenistujate poole pöörduda kas telefoni või e-posti teel. Kontaktid on leitavad www.saaremaavald.ee/kontakt

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

‼️ Saaremaa vallavalitsus otsustas ajutiselt sulgeda ka lasteaiad ‼️

Teatavasti osutusid neljapäeval Saaremaal võetud koroonaproovidest 14 positiivseks, mis tähendab, et kokku on Saaremaal praegustel andmetel 16 nakatunut.

Seoses sellega võttis Saaremaa vallavalitsus vastu otsuse, et sulgeb preventiivse meetmena ka kõik valla lasteaiad. Seoses riigi poolt vastuvõetud otsusega kehtib eriolukord 1. maini 2020 juhul, kui valitsus ei otsusta teisiti.

Seega on kuni 1. maini suletud järgnevad asutused:

🔹 koolid ja lasteaiad ning õppenõustamiskeskus;
🔹 huvi- ja spordikoolid;
🔹 noortekeskused;
🔹 kultuuriasutused, rahvamajad ja spordihooned (sh Kuressaare kultuurikeskus ja Kuressaare spordihoone);
🔹 Saare maakonna keskraamatukogu Kuressaares ning Leisi ja Orissaare raamatukogud;
‼️ keelatud on hoolekandeasutuste külastamine (sh Kuressaare Päevakeskus ja Kuressaare Perekodu).

Soovitame suletuna hoida ka kõik asutused, kuhu kogunevad suured rahvamassid (pubid, klubid jne).

Avatud on Saaremaa Vallavalitsuse hooned linnas ning teenuskeskused, eelmainitud suletud asutuste töörežiim korraldatakse ümber. Vallavalitsus palub võimalusel kiireloomulistes küsimustes teenistujate poole pöörduda kas telefoni või e-posti teel. Kontaktid on leitavad www.saaremaavald.ee/kontakt


‼️ Saaremaa vallavalitsus otsustas ajutiselt sulgeda ka lasteaiad ‼️

Teatavasti osutusid neljapäeval Saaremaal võetud koroonaproovidest 14 positiivseks, mis tähendab, et kokku on Saaremaal praegustel andmetel 16 nakatunut.

Seoses sellega võttis Saaremaa vallavalitsus vastu otsuse, et sulgeb preventiivse meetmena ka kõik valla lasteaiad. Seoses riigi poolt vastuvõetud otsusega kehtib eriolukord 1. maini 2020 juhul, kui valitsus ei otsusta teisiti.

Seega on kuni 1. maini suletud järgnevad asutused:

🔹 koolid ja lasteaiad ning õppenõustamiskeskus;
🔹 huvi- ja spordikoolid;
🔹 noortekeskused;
🔹 kultuuriasutused, rahvamajad ja spordihooned (sh Kuressaare kultuurikeskus ja Kuressaare spordihoone);
🔹 Saare maakonna keskraamatukogu Kuressaares ning Leisi ja Orissaare raamatukogud;
‼️ keelatud on hoolekandeasutuste külastamine (sh Kuressaare Päevakeskus ja Kuressaare Perekodu).

Soovitame suletuna hoida ka kõik asutused, kuhu kogunevad suured rahvamassid (pubid, klubid jne).

Avatud on Saaremaa Vallavalitsuse hooned linnas ning teenuskeskused, eelmainitud suletud asutuste töörežiim korraldatakse ümber. Vallavalitsus palub võimalusel kiireloomulistes küsimustes teenistujate poole pöörduda kas telefoni või e-posti teel. Kontaktid on leitavad www.saaremaavald.ee/kontakt

Ristiku Lasteaia lapsevanem ja õpetaja! 

Kui tunned, et oled jäänud lapse/laste õpetamise/toetamisega kodus hätta või vajad nõu/abi, siis võta julgelt ühendust ja püüame leida koos lahenduse.

Võid kirjutada lasteaia eripedagoogile ristiku.eripedagoog@kuressaare.ee või Eliisi kaudu; helistada numbril 53592655 (kogu tööpäeva jooksul).

Lasteaia logopeediga saab ühendust riina.raim@saare.ee või Eliisi kaudu, samuti telefonitsi 55569833 (kogu tööpäeva jooksul) või Skype`s nimeotsingu Riina Räim kaudu tööpäeviti 12.00-14.00.

Julgelt võib võtta ühendust ka Tugikeskuse numbritel, kui soovite saada telefoni teel nõustamist.

Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuse töötajad:

 • Psühholoog Pirgit Põld (tel 5887 3446, vastab tööpäeviti kell 13.00–16.00);
 • Sotsiaaltöötaja ja perenõustaja Aile Aedma (tel 5886 6691, vastab tööpäeviti kell 9.00–13.00);
 • Sotsiaaltöötaja ja perenõustaja Monika Sarapuu (tel 5883 4056, vastab tööpäeviti kell 13.00–17.00).

Lääne-Eesti Rajaleidja Saaremaa piirkonna psühholoog Eveli Kallas (tel 5885 3694, vastab tööpäeviti kell 10.00–13.00).

Lastel, kes saavad lasteaias logopeedilist või eripedagoogilist abi, hetkel kontakttunde ei toimu, kuid palume jälgida Eliisi, kuhu tugispetsialistid lisavad koduseid ülesandeid! 

Olge terved!

Ristiku lasteaia tugispetsialistid Maige ja Riina

Head lapsevanemad!

Anname teada, et lasteaia sulgemise perioodil on lapsevanem osalustasust vabastatud.

 

‼️ Saaremaa vallavalitsus otsustas ajutiselt sulgeda ka lasteaiad ‼️

Teatavasti osutusid neljapäeval Saaremaal võetud koroonaproovidest 14 positiivseks, mis tähendab, et kokku on Saaremaal praegustel andmetel 16 nakatunut.

Seoses sellega võttis Saaremaa vallavalitsus vastu otsuse, et sulgeb preventiivse meetmena ka kõik valla lasteaiad. Seoses riigi poolt vastuvõetud otsusega kehtib eriolukord 1. maini 2020 juhul, kui valitsus ei otsusta teisiti.

Seega on kuni 1. maini suletud järgnevad asutused:

🔹 koolid ja lasteaiad ning õppenõustamiskeskus;
🔹 huvi- ja spordikoolid;
🔹 noortekeskused;
🔹 kultuuriasutused, rahvamajad ja spordihooned (sh Kuressaare kultuurikeskus ja Kuressaare spordihoone);
🔹 Saare maakonna keskraamatukogu Kuressaares ning Leisi ja Orissaare raamatukogud;
‼️ keelatud on hoolekandeasutuste külastamine (sh Kuressaare Päevakeskus ja Kuressaare Perekodu).

Soovitame suletuna hoida ka kõik asutused, kuhu kogunevad suured rahvamassid (pubid, klubid jne).

Avatud on Saaremaa Vallavalitsuse hooned linnas ning teenuskeskused, eelmainitud suletud asutuste töörežiim korraldatakse ümber. Vallavalitsus palub võimalusel kiireloomulistes küsimustes teenistujate poole pöörduda kas telefoni või e-posti teel. Kontaktid on leitavad www.saaremaavald.ee/kontakt

*******************************************************************************************************************************************

Lasteaeda tuleb teisipäeval (18. veebruar), kell 11:00 etendus “Tuline tants”. Pilet 2,50

Pritsumees Peeter räägib oma lapselaps Pillele tuleohutusest. Ta õpetab, et tulega peab väga ettevaatlik olema ja et tikkudega ei tohi mängida. Kui tuli on kontrolli all, on kõik korras, siis on tuli hea. Tuli annab valgust ja sooja, kuid järelvalveta võib ta liiga suureks paisuda ning kurjaks muutuda. Lapsed saavad etenduse jooksul teada, et tuld tohib teha ainult tuletegemiseks mõeldud kohtades.

Etendus räägib ka väärtustest ja väärtushinnangutest. Mõistame hukka ahnuse ja varguse ning küsime, mis on see, mis teeb meid õnnelikuks ja mis on meie tõeline varandus?

Selgub, et õnnelikud oleme koos sõprade ja perega, sest nemad ongi meie tõeline varandus. Kõige suurem õnn on aga elurõõm, mis elab meie kõikide südames.

*********************************************************************************************************************************************

Head lapsevanemad!

Anname teile teada, et alates 01.01.2020 on lasteaia kohatasu 53,00 €.

Alus:

 • Saaremaa Vallavolikogu 26.10.2018 määrusest nr 57 „Lastevanemate poolt kaetavate kulude osa määra kinnitamine Saaremaa valla koolieelsetes lasteasutustes“ § 2 lg 3;  9% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast.
 • Vabariigi Valitsuse 19.12.2019 määruse nr 115  „Töötasu alammäära kehtestamine“ § 1, mis kehtestab töötasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 584

Head lapsevanemad!
Anname teile teada, et 23.detsembril  ja 31.detsembril töötab lasteaed lühendatud ajaga 7.30-15.00.

Palume vanematel lapsele järgi tulla hiljemalt 14.50-ks, et laps jõuaks riietuda koju minekuks.

 

 

Kuressaare Ristiku Lasteaed kuulutab välja konkursi sobitusrühma asendusõpetaja kohale.Kandidaadilt ootame head meeskonnatöö oskust ning omalt poolt pakume põnevaid väljakutseid pakkuvat tööd.

CV ja kvalifikatsiooninõuetele vastavad dokumendid palume saata meilile monika.talistu@kuressaare.ee või postiaadressil Ristiku 2b, Kuressaare 93811 hiljemalt 11.01.2020.

Head vanemad!
Anname teile varakult teada jõulupidude ajad Ristiku lasteaias:

12.12 (neljapäev), kell 16.00 TIBUD                                                                                                                                                                                       16.12 (esmaspäev), kell 10.00 PÄÄSUPOJAD                                                                                                                                                         16.12 (esmaspäev), kell 15.30 RUKKILILLED                                                                                                                                                           16.12 (esmaspäev), kell 17.00 LIBLIKAD                                                                                                                                                                  17.12 (teisipäev), kell 16.00 LEPATRIINUD                                                                                                                                                               18.12 (kolmapäev), kell 10.00 MESIMUMMUD                                                                                                                                                        18.12 (kolmapäev), kell 11.00 VÕILILLED                                                                                                                                                                18.12 (kolmapäev), kell 17.00 ÕUNAKESED                                                                                                                                                            19.12 (neljapäev), kell 15.00 PÄIKESEKIIRED (Elamuskeskus)                                                                                                                           19.12 (neljapäev), kell 16.30 MAASIKAD                                                                                                                                                                  20.12 (reede), kell 12.00 KIILIKESED

***********************************************************************************************************************************

Head lapsevanemad!

 Teatame teile, et Ristiku lasteaias toimub evakuatsiooniõppus 19. septembril, neljapäeval (Tuleohutuse seadus § 6 lg 4).

***************************************************************************************************************************************

Head vanemad!
Teatame teile, et osade laste kohatasude arved on valed (augustikuu). See probleem puudutab just neid peresid kust käib ühest perest mitu last lasteaias. Nendel peredel palume arveid mitte tasuda ja võtta ühendust direktoriga telefonil 53328071.
Vabandame!

********************************************************************************************************************************************

Jaanipäeval (24.06.19) on lasteaed SULETUD.

**************************************************************************************************************************************

Head lapsevanemad!

Alates 25.06.19 on Ristiku lasteaias avatud 3 rühma. Trepikodade ustel on väljas teated rühmade koosseisude kohta. 

Alates 01.07 liituvad ka Tuulte-Roosi lapsed.

Augustis komplekteeritakse rühmad vastavalt laste arvule ja õpetajate tulekuga tööle. Teated pannakse üles ustele.

Hiljemalt 1.septembriks on kõik lapsed oma õigetes rühmades.

Head koostööd soovides 😀

********************************************************************************************************************************************

Head lapsevanemad!

Teatame teile, et alates 1. septembrist 2019 on toiduraha maksumus 1,65 €  (kolm toidukorda päevas).

Alus: Hoolekogu otsus (22.05.2019, hoolekogu protokoll).

 

**************************************************************************************************************************************

 

Kuressaare Ristiku Lasteaed kuulutab välja konkursi:

 • õpetaja ametikohale ( põhikoht 1,0),
 • asendusõpetaja ametikohale (2 asenduskohta – 1,0),
 • muusikaõpetaja ametikohale ( põhikoht – 0,375),
 • koka ametikohaale (põhikoht – 1,0).

 

Kandidaatidel palume saata CV hiljemalt 24.05.2019 meilile monika.talistu@kuressaare.ee.

 Info telefonil: 5332 8071.

Koolirühmade lõpupeod:
30.05– Lepatriinud
31.05– Õunakesed
Algusega 13.00

Meie tubli töömees Vello ja aednik Marek meisterdasid koos lastega 4 kuldnoka pesakasti. Majakesed on leidnud koha lasteaia hoovialal ja ootavad elanikke. Hoiame silmad ja kõrvad lahti 😀NB!! Rohkem pilte Eliisis
.

Kevadised peod Ristiku lasteaias: 

Neljapäeval 09.05, kell 16.00- Maasikad 
                                  kell 17.00- Liblikad
Reedel 10.05, kell 12.00- Kiilikesed 
Teisipäeval 14.05, kell 16.00- Mesimummid 
Kolmapäev 15.05, kell 16.00- Pääsupojad 
Neljapäev 16.05, kell 16.00- Päikesekiired 
Esmaspäev 20.05, kell 16.00- Tibud 
Kolmapäev 22.05, kell 16.00- Rukkililled