Koolieeliku vanematele

Esimesse klassi võetakse lapsi, kes on jooksva aasta 1. oktoobriks saanud 7- aastaseks.
Koolikohustuse täitmise edasilükkamise aluseks on lapse tervise seisund.
Laste koolivalmidus kujuneb tihedas koostöös koduga.

Raamatud:

  • Seero, H.-M. (2008). Koolimineku l?vel. Ilo
  • Kulderknup, E. (1999). Laps on peagi koolilaps. Koolivalmidusest ja selle kujunemisest. Aura trükk