Hea lapsevanem,
lasteaed
on lapse jaoks teine kodu, kus pakume Teie lapsele turvalist
kasvukeskkonda ja parimaid võimalusi igapäevaseks tegutsemiseks ja
mängimiseks.
Selleks, et meie koostöö laabuks, oleme kokku leppinud alljärgnevates põhimõtetes.

LAPSE TOOMINE JA VIIMINE

 • Lasteaed on avatud 7.30-18.00.
 • Lapse turvalisuse tagamiseks annab vanem lapse isiklikult õpetajale üle. 
 • Last koju viies jäetakse õpetajaga hüvasti (silmside)
 • Kui soovite, et laps sööks hommikusööki, tuleb tulla hiljemalt 8.05/ 8.25.
 • Hommikul
  tuleb laps tuua lasteaeda õigeaegselt, enne planeeritud tegevusi. Siis
  on lapsel hea algavasse päeva sisse elada ja teiste lastega liituda. Nii
  tagame lapse kooliks ettevalmistamise.
 • Kell 9.00 algavad Teie lapse jaoks planeeritud tegevused ja mäng.
 • Ootame Teid oma lapsele järele hiljemalt kell 17.50. Lapsevanem lahkub lapsega lasteaiast peale temale järgi tulemist.
 • Õhtul palume kinni pidada lasteaia sulgemise ajast, kuna hoone pannakse valve alla.
 • Teavitada rühma õpetajaid, kui õhtul tuleb lapsele järgi mõni teine täiskasvanu peale ema või isa.
 •  Lapsevanem siseneb lasteaeda rühma välisuksest, millele on märgitud lapse rühma nimi.
 •  Lapse turvalisuse tagamiseks sulgeb lapsevanem värava lasteaeda tulle ja lahkudes.
 • Rühmatöötajatel on keelatud last üle anda alkoholi- või narkojoobes olevatele isikutele.
 • Kui
  lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud ja hilinemisest
  teavitatud, ootab rühma töötaja 10-15 minutit peale lasteaia sulgemist
  püüdes samal ajal ühendust saada lapse vanemate ja lasteaiale
  teadaolevate lapse lähedastega ning teavitab olukorrast lasteaia
  direktorit. Kui lapsevanem pole 30 minuti jooksul peale lasteaia
  sulgemist järgi tulnud, teavitab rühma töötaja kohaliku omavalitsuse
  lastekaitse spetsialisti.

LAPSE RIIETUS

 • Lasteaias on vajalik vahetusriiete ja mugavate jalanõude olemasolu:
  • Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, ohtlikke detaile ja pikka salli.
  • Lapsel on õueriided, peakate (ka suvel) ja jalanõud vastavalt ilmale. Need on kergesti jalgapandavad, lihtsate kinnitustega.
 • Soovitavalt
  on lapse jalanõu tald libisemiskindel, vetruv (hele), kontsaplekk 0,5
  cm, tugevdatud kanna kapiosaga, sees toestav sisevõlv, mis tõstab
  siseserva ülespoole ning kindlalt jalas püsiv.

 •  Lapse
  riided, esemed, jalanõud tuleb märgistada lapse nime või mõne muu
  tähistava sümboliga, et vältida kadumist või vahetusse minemist.
 •  Liikumistundides on lapsel lühikesed püksid ja särk.
 •  Magamiseks on pidžaama.
 • Lapse kappi panna puhas vahetuspesu, riided, kamm, paberist taskurätid, kilekott määrdunud riiete jaoks.
 •  Lapsevanem hoolitseb selle eest, et laps saaks riidest lahti (välimus korrastatud) ja kojuminekul riietatud.

MÄNGUASJAD

 •  Kokkuleppel
  rühmaõpetajaga võib laps kaasa võtta mänguasju, väikese kaisulooma.
  Kehtib põhimõte: „Ma ei ole kade, luban ka teistel lastel oma
  mänguasjadega mängida.“
 • Õpetaja ei vastuta kaasavõtud mänguasjade kadumise ja purunemise eest.
 •  Suurema
  turvalisuse tagamiseks pole lubatud lastel jalgratastega lasteaia
  õuealal sõita. Jalgrattad ja kelgud jäetakse õue söögisaali kohal oleva
  varikatuse alla seinast eemale. Lasteaed ei vastuta kaasavõetud rataste
  ja kelkude kadumise ja purunemise eest.

Söögipäeva maksumus: 1,65€

HAIGE LAPS

 • Haiget last lasteaeda ei tooda, kuna see ohustab lapse enda, teiste laste ja personali tervist.
 •  Lapse
  hilinemisest või planeeritud puudumisest teavitada rühmaõpetajaid Eliisi kaudu.
 •  Kui
  lapse tervislik seisund ei võimalda tal õue minna koos teistega, peaks
  ta jääma veel koju, kuna õpetaja ei saa jätta last üksi järelvalveta
  tuppa.
 • Nakkushaiguse korral tuleb teavitada koheselt õpetajat.
 •  Lasteaeda
  lapsele ravimeid kaasa ei anta, sest õpetajal pole õigust lapsele
  ravimeid manustada ja rühmas pole ette nähtud kohta, kus ravimeid hoida.
  Erandiks on kroonilised haigused, millest tuleb informeerida õpetajat
  ja tervishoiutöötajat.
 •  Lapse allergiate ja toiduainete talumatuse korral teavitada rühma õpetajat ja direktorit.

LASTEAIA ARVED JA AVALDUSED

 • Lasteaia arved tuleb tasuda ُigeaegselt.
 •  Toidukulu
  ja õppekulu tasutakse makseteatise alusel ülekandega Kuressaare
  Linnavalitsuse kontole jooksva kuu 20. kuupäevaks.
 •  Avalduse
  toiduraha maksmise soodustuse ja diferentseeritud kohatasu saamiseks
  leiate Saaremaa valla kodulehelt.
 •  Lapse puudumisel lasteaiast kuulub tasumisele esimene puudumise päev.
 •  Kui vanem planeerib puudumist või töötab graafiku alusel ning soovib vabal päeval olla koos lapsega kodus, siis ta teavitab järgneva kuu puudumistest rühma õpetajat enne kalendrikuu algust. Seljuhul ei pea maksma esimese puudumise päeva eest toiduraha.
 •  Lasteaiakohast loobumisel tuleb lapsevanemal esitada lasteaia direktorile kirjalik avaldus.

KOOSTÖÖ

 •  Lapse
  igakülgset arengut soodustab hea koostöö õpetajate ja lapsevanemate
  vahel, nii loome lapsele turvatunde ja soodsa keskkonna kohanemiseks
  ja arenemiseks.
 •  Rühma stendil kajastuvad lasteaias toimuvad sündmused, nädala tegemised jne.
 •  Abi ja nõuannete saamiseks pööduda rühma õpetaja, juhtkonna või rühmast valitud hoolekogu esindaja poole.
 •  Lasteaed on haridusasutus, mis toetab kodu lapse kooliks ettevalmistamisel.
 •  Lasteaia lõpetamisel väljastatakse lapsele koolivalmiduskaart.
 •  Vanemad kannavad siseruumides liikudes kilesusse ja laste pidudel vahetusjalatseid. Hoiame oma ilusat lasteaeda!

Toredat koostööd!
Lasteaiapere