Päevakava I söögivahetuse rühmades

07:30 – 9:00 Lasteaeda saabumine, vaba mäng

08:15 Hommikusöök

09:00 – 11:30 Planeeritud õppe- ja kasvatustegevused, õues viibimine, õuesõpe, õppekäigud

11:50 Lõunasöök

12:30 – 14:30 Puhkeaeg

14:30 – 15:20 Vabategevused ja –mäng

15:20 Õhtuoode

15:40 – 17:50 Vaba mäng, kojuminek (lasteaed lõpetab töö 18:00)

 

Päevakava II söögivahetuse rühmades

07:30 – 09:00 Lasteaeda saabumine, vaba mäng

08:40  Hommikusöök

09:00 – 12:30 Planeeritud õppe- ja kasvatustegevused, õues viibimine, õuesõpe, õppekäigud

12:40 Lõunasöök

13:00 – 15:00 Puhkeaeg

15:00 – 15:50 Vabategevused ja –mäng

15:50 Õhtuoode

16:10 – 17:50 Vaba mäng, kojuminek (lasteaed lõpetab töö 18:00)

 

Päevakava sõimerühmas

07:30 – 09:00 Lasteaeda saabumine, vaba mäng

08:30 Hommikusöök

09:00 – 11.30 Planeeritud õppe- ja kasvatustegevused, õues viibimine, õuesõpe, õppekäigud

11:50 Lõunasöök

12.30 – 15:00 Puhkeaeg

15:00 – 15:30 Vabategevused ja –mäng

15:30 Õhtuoode

15:50 – 17:50 Vaba mäng, kojuminek (lasteaed lõpetab töö 18:00)