Kohatasu ja toiduraha

KOHATASU:
Kuressaare Ristiku Lasteaia kohatasu ühes kuus on 49.00 eurot.

Diferentseeritud kohatasu lasteaias avaldus

TOIDURAHA maksumus 1,65€ päevas.

Toiduraha arvestamise ja maksmise kord 21.10.2014 korraldus nr 762.

Kuressaare linnavalitsuse koolieelse lasteasutuse ja koolitoidu toetuse taotlus
Koolieelse lasteasutuse ja koolitoidu eest tasumise toetus määratakse 100% ulatuses isikutele, kelle perekonna sissetulek pereliikme kohta pärast eluasemekulude jm püsikulude mahaarvamist on väiksem kui 30% kehtivast palga alammäärast (hetkel 129,00 eurot) ja 50% ulatuses isikutele, kelle perekonna sissetulek pereliikme kohta pärast eluasemekulude mahaarvamist on väiksem kui pool kehtivast palga alammäärast (hetkel 215,00 eurot).

Koolieelse lasteasutuse ja koolitoidu toetuse taotlus

Arvete maksmisel kehtib põhimõte:
– toiduraha (1,65€ päevas) arve tuleb järgmisel kuul,
– kohatasu (49.00€) arve esitatakse samal kuul.